חדש לאפיליאקס? התחל כאן
Name:
Email:
Message:

Attention!

Please make sure you enter a valid phone number where you can be reached. Phone verification is required for account activation. We won't approve your account without calling and talking to you first on the Phone, NOT on Skype or eMail.
Ok, got it!
Unique Platinum Card - SOI Short Form [US] - Pausing - affiliate program

Unique Platinum Card - SOI Short Form [US] - Pausing Affiliate Program

All users 18+ are guaranteed a $1000 Credit line with the Unique Platinum Card.

SHORT FORM

Guidelines & Restrictions:
Traffic must be 18+ only
All banners and bridge pages should be approved in advance.
To Download Email Suppression List Click Here
To Download Domains Black List Click Here
Promotion Allowed: Email, Social Media, Search, Display, Mobile, PPV/Contextual
Promotion Not Allowed: No Incentivized, No Brand Bidding, No Coreg, No Adult
Incentivizable: Offer IS NOT Incentivizable
Desktop Allowed: YES
Mobile Devices Allowed: None
Carriers Allowed: None
Conversion Process: Lead
SOI (User Needs to Register - 3 Page & Valid CC Submit)
קמפיינים ישירים ואקסלוסיביים

מתן תשלום ותגמולים מצוין

מנהל שותפים מסור

קבל תשלום כל שבועיים

בונוס $1000 על צירוף שותפים חדשים
Countries Allowed:
United States
Sign up now to promote Unique Platinum Card - SOI Short Form [US] - Pausing Affiliate Program and maximize your traffic monetization.
Start now!
Disclaimer:
Please note that campaign/offer details are subject to change without notice.
Please check the affiliaXe platform for the most updated information and details.
affiliaXe global affiliate network