חדש לאפיליאקס? התחל כאן
Name:
Email:
Message:

Attention!

Please make sure you enter a valid phone number where you can be reached. Phone verification is required for account activation. We won't approve your account without calling and talking to you first on the Phone, NOT on Skype or eMail.
Ok, got it!
Resolver - Consolidation Debt  - CPL - Desktop & Mobile [MX] - affiliate program

Resolver - Consolidation Debt - CPL - Desktop & Mobile [MX] Affiliate Program

Solcredito gives the opportunity to get the best offers of personal loans online. They give solutions for liquidity problems.

Guidelines & Restrictions:

  • All banners and bridge pages should be approved in advance.

Promotion Allowed: Display, Email, Social, Search
Promotion Not Allowed: No Incentives, No Brand Bidding, No Coreg, No Adult, No PPV, No Gambling Websites, No Torrent Websites, No Fraudulent, Illegal or Unethical Websites, No use of "Fiizzy" brands as keywords
Desktop Allowed: YES
Mobile Devices Allowed: All
Carriers Allowed: All
Conversion Process: Lead
CPL (Pixel fires on a valid lead purchase by the lender)
קמפיינים ישירים ואקסלוסיביים

מתן תשלום ותגמולים מצוין

מנהל שותפים מסור

קבל תשלום כל שבועיים

בונוס $1000 על צירוף שותפים חדשים
Countries Allowed:
Mexico
Sign up now to promote Resolver - Consolidation Debt - CPL - Desktop & Mobile [MX] Affiliate Program and maximize your traffic monetization.
Start now!
Disclaimer:
Please note that campaign/offer details are subject to change without notice.
Please check the affiliaXe platform for the most updated information and details.
affiliaXe global affiliate network