חדש לאפיליאקס? התחל כאן
Name:
Email:
Message:

Attention!

Please make sure you enter a valid phone number where you can be reached. Phone verification is required for account activation. We won't approve your account without calling and talking to you first on the Phone, NOT on Skype or eMail.
Ok, got it!
Raspberry Ketone - Free Trial + 1 Click Upsell - Desktop & Mobile [UK] - affiliate program

Raspberry Ketone - Free Trial + 1 Click Upsell - Desktop & Mobile [UK] Affiliate Program

Rasberry Ketone - breakthrough ingredient that flushes pounds & detoxifies the body!

Insights:

  • The offer has an upsell of $36.

Guidelines & Restrictions:

  • All banners and bridge pages should be approved in advance.
  • KPI:
    Rebill rate above 65% required

Promotion Allowed: Display, Email, Social, Search, PPV
Promotion Not Allowed: No Incentives, No Brand Bidding, No Coreg, No Adult
Desktop Allowed: YES
Mobile Devices Allowed: All
Carriers Allowed: All
Conversion Process: Free Trial
CPA (Pixel fires on a valid CC submit- The user is paying only for Shipping and Handling of £1.49.)
קמפיינים ישירים ואקסלוסיביים

מתן תשלום ותגמולים מצוין

מנהל שותפים מסור

קבל תשלום כל שבועיים

בונוס $1000 על צירוף שותפים חדשים
Countries Allowed:
United Kingdom
Sign up now to promote Raspberry Ketone - Free Trial + 1 Click Upsell - Desktop & Mobile [UK] Affiliate Program and maximize your traffic monetization.
Start now!
Disclaimer:
Please note that campaign/offer details are subject to change without notice.
Please check the affiliaXe platform for the most updated information and details.
affiliaXe global affiliate network