חדש לאפיליאקס? התחל כאן
Name:
Email:
Message:

Attention!

Please make sure you enter a valid phone number where you can be reached. Phone verification is required for account activation. We won't approve your account without calling and talking to you first on the Phone, NOT on Skype or eMail.
Ok, got it!
Pain Absolve RX: Joint Pain - CPA - Desktop & Mobile [US] - affiliate program

Pain Absolve RX: Joint Pain - CPA - Desktop & Mobile [US] Affiliate Program

Pain Absolve RX was developed to reduce the feelings of pain and inflammation of joints after receiving an injury. Formulated from natural ingredients, Premium Joint Plus works in a few ways to help its users get back on their feet: Supports joint mobility Restorative support Supports cartilage health Natural ingredients

Insights:

  • TIP: Target Men & Women above 40
  • TIP: The product price is $59

Guidelines & Restrictions:

  • All banners and bridge pages should be approved in advance.

Promotion Allowed: Display, Email, Social, Search, PPV
Promotion Not Allowed: No Incentives, No Brand Bidding, No Coreg, No Adult, No Trial Incent, No Survey
Desktop Allowed: YES
Mobile Devices Allowed: All
Carriers Allowed: All
Conversion Process: Sale
CPA (Pixel fires on a valid purchase)
קמפיינים ישירים ואקסלוסיביים

מתן תשלום ותגמולים מצוין

מנהל שותפים מסור

קבל תשלום כל שבועיים

בונוס $1000 על צירוף שותפים חדשים
Countries Allowed:
United States
Sign up now to promote Pain Absolve RX: Joint Pain - CPA - Desktop & Mobile [US] Affiliate Program and maximize your traffic monetization.
Start now!
Disclaimer:
Please note that campaign/offer details are subject to change without notice.
Please check the affiliaXe platform for the most updated information and details.
affiliaXe global affiliate network