חדש לאפיליאקס? התחל כאן
Name:
Email:
Message:

Attention!

Please make sure you enter a valid phone number where you can be reached. Phone verification is required for account activation. We won't approve your account without calling and talking to you first on the Phone, NOT on Skype or eMail.
Ok, got it!
Envato Elements - CPA - Desktop Only [INTERNATIONAL] - affiliate program

Envato Elements - CPA - Desktop Only [INTERNATIONAL] Affiliate Program

Envato is the world's leading marketplace and community for creative assets and creative people.

Browse through thousands of stock photos, fonts, and web templates. With unlimited downloads of all of our items, your project will be perfect in no time.

Insights:

  • Best-selling products: Templates for: Flyers, Fonts, Mock ups, Indesign, CVs, Brochures.
  • Target Audience: Designers and SMBs. 2/3 male. Ages 25-45.
  • Top GEOs: Spain, France, UK, Canada, the US, Australia, Brazil, India, Germany, Italy.
  • Best traffic sources: Search and Social (Facebook, Pinterest).
  • The conversion fires only when a new user subscribes.

Guidelines & Restrictions:

  • All banners and bridge pages should be approved in advance.

Promotion Allowed: Display, Email, Social, Search, PPV, Native
Promotion Not Allowed: No Incentives, No Brand Bidding, No Coreg, No SMS, No Adult
Desktop Allowed: Yes
Mobile Devices Allowed: NO
Carriers Allowed: NO
Conversion Process: Sale
CPA (Pixel fires on a valid purchase)
קמפיינים ישירים ואקסלוסיביים

מתן תשלום ותגמולים מצוין

מנהל שותפים מסור

קבל תשלום כל שבועיים

בונוס $1000 על צירוף שותפים חדשים
Countries Allowed:
International
Sign up now to promote Envato Elements - CPA - Desktop Only [INTERNATIONAL] Affiliate Program and maximize your traffic monetization.
Start now!
Disclaimer:
Please note that campaign/offer details are subject to change without notice.
Please check the affiliaXe platform for the most updated information and details.
affiliaXe global affiliate network