חדש לאפיליאקס? התחל כאן
Name:
Email:
Message:

Attention!

Please make sure you enter a valid phone number where you can be reached. Phone verification is required for account activation. We won't approve your account without calling and talking to you first on the Phone, NOT on Skype or eMail.
Ok, got it!
Caralean: Diet - Prelander - COD - Desktop & Mobile [ES] - affiliate program

Caralean: Diet - Prelander - COD - Desktop & Mobile [ES] Affiliate Program

Conversion Process: Sale
Cash on Delivery (CPL with phone confirmation*)
*The Call center operates Mon- Fri. The weekend leads will be added on Monday. Call center operates from 9 Am to 6 Pm with Native speakers. Please note
1. The first pixel fires on a lead (No payment will be transferred in this case)
2. When the second pixel fires, it's considered a verified sale - you will receive the payment
Caralean is a weight management supplement that helps burn stored fat reserves. It also reduces fluid and swelling.

Insights:

  • TIP: Target Women above the age of 35
  • TIP: The product price is 39 Euro

Guidelines & Restrictions:

  • All banners and bridge pages should be approved in advance.

Promotion Allowed: Display, Email, Social, Search, PPV
Promotion Not Allowed: No Incentives, No Brand Bidding, No Coreg, No Adult
Desktop Allowed: YES
Mobile Devices Allowed: All
Carriers Allowed: All
קמפיינים ישירים ואקסלוסיביים

מתן תשלום ותגמולים מצוין

מנהל שותפים מסור

קבל תשלום כל שבועיים

בונוס $1000 על צירוף שותפים חדשים
Countries Allowed:
Spain
Sign up now to promote Caralean: Diet - Prelander - COD - Desktop & Mobile [ES] Affiliate Program and maximize your traffic monetization.
Start now!
Disclaimer:
Please note that campaign/offer details are subject to change without notice.
Please check the affiliaXe platform for the most updated information and details.
affiliaXe global affiliate network